RIPOK Sulechów - Zakład Utylizacji Odpadów  Nowy Świat
603-108-708
biuro@ripoksulechow.pl

O nas

Home » O nas

IPOK SULECHÓW

odbiór, segregacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych
zwożonych z południowej części województwa Lubuskiego
img

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW "NOWY ŚWIAT"

 

Zakład Utylizacji Odpadów „Nowy Świat” posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (IPOK) zgodnie z uchwalonym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, co oznacza, że obiekt spełnia wymogi określone w decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 08 kwietnia 2010 r. znak DW.II.JDre6618-04/05 udzielającej pozwolenia zintegrowanego wraz z późniejszymi zmianami oraz wymogami ustawowymi w zakresie mocy przerobowych oraz wykorzystanej techniki i technologii w procesie odbioru, sortowania oraz gromadzenia odpadów komunalnych.

Statusu IPOK gwarantuje przedsiębiorstwu wyłączność na odbiór odpadów komunalnych z obszaru zamieszkiwanego, przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Obecnie zakład przyjmuje odpady z 12 gmin, zamieszkiwanych przez ok. 140 tys. osóbDziałalność zakładu obejmuje

zagospodarowanie odpadów z grupy 15, 17 i 20 oraz innych zakresie:
odbioru odpadów biodegradowalnych;
odbioru innych odpadów innych niż niebezpieczne;
zbierania i magazynowania odpadów;
odbioru odpadów biodegradowalnych;
odbioru innych odpadów innych niż niebezpieczne;
zbierania i magazynowania odpadów;
odbioru odpadów biodegradowalnych;
odbioru innych odpadów innych niż niebezpieczne;
zbierania i magazynowania odpadów;
odbioru odpadów biodegradowalnych;
odbioru innych odpadów innych niż niebezpieczne;
zbierania i magazynowania odpadów;

IPOK SULECHÓW

odbiór, segregacja i zagospodarowanie odpadów
zwożonych z południowej części województwa Lubuskiego
TWORZYWA SZTUCZNE
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań
SZKŁO
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z mechanicznej obróbki szkła
MAKULATURA
odpady z sortowania papieru i tektury, opakowania z tektury i papieru, papier i tektura
DREWNO
odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, odpady z budowy i mechanicznej obróbki


Nasze motto

"Gospodarka odpadami, zagospodarowanie surowców wtórnych,
dążenie do tego, aby jak najmniej odpadów było ostatecznie deponowanych na składowisku.”

ZAJMUJEMY SIĘ ODZYSKIWANIEM

SUROWCÓW WTÓRNYCH


PAPIER
JAKIŚ TEKST


Możemy dać kilka zdań na temat opisywanego tematu


SZKŁO
JAKIŚ TEKST


Możemy dać kilka zdań na temat opisywanego tematu
METALE
JAKIŚ TEKST


Możemy dać kilka zdań na temat opisywanego tematu
TEKSTYLIA
JAKIŚ TEKST


Możemy dać kilka zdań na temat opisywanego tematuCHCESZ NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ?

 
Odbieramy, segregujemy, sprzedajemy surowce wtórne

RIPOK Sulechów - Zakład Utylizacji Odpadów  Nowy Świat