RIPOK Sulechów - Zakład Utylizacji Odpadów  Nowy Świat
603-108-708
biuro@ripoksulechow.pl

IPOK SULECHÓW

odbiór, segregacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych
zwożonych z południowej części województwa Lubuskiego
TWORZYWA SZTUCZNE
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań
SZKŁO
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z mechanicznej obróbki szkła
MAKULATURA
odpady z sortowania papieru i tektury, opakowania z tektury i papieru, papier i tektura
DREWNO
odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, odpady z budowy i mechanicznej obróbki


   

ODBIÓR I SEGREGACJA ODPADÓW

Prowadzimy działalność od 1989r.
img

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW "NOWY ŚWIAT"

 

Zakład Utylizacji Odpadów „Nowy Świat” posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (IPOK) zgodnie z uchwalonym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, co oznacza, że obiekt spełnia wymogi określone w decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 08 kwietnia 2010 r. znak DW.II.JDre6618-04/05 udzielającej pozwolenia zintegrowanego wraz z późniejszymi zmianami oraz wymogami ustawowymi w zakresie mocy przerobowych oraz wykorzystanej techniki i technologii w procesie odbioru, sortowania oraz gromadzenia odpadów komunalnych.

Statusu IPOK gwarantuje przedsiębiorstwu wyłączność na odbiór odpadów komunalnych z obszaru zamieszkiwanego, przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Obecnie zakład przyjmuje odpady z 12 gmin, zamieszkiwanych przez ok. 140 tys. osóbZAJMUJEMY SIĘ ODZYSKIWANIEM I SPRZEDAŻĄ

SUROWCÓW WTÓRNYCH


PapierKarton, tektura falista,
gazety i czasopisma


SzkłoStłuczka szklana biała,
stłuczka szklana kolorowaMetalePuszki stalowe, puszki aluminium, złom stalowy drobny
Tworzywa sztuczne  HDPE, PP, PE, butelka PET - bezbarwna, niebieska, zielonaCHCESZ NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ?

 
Odbieramy, segregujemy, sprzedajemy surowce wtórne

RIPOK Sulechów - Zakład Utylizacji Odpadów  Nowy Świat

Lista naszych partnerów.